Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 23 30. 04. 2020 Praha 

 
Výše členského příspěvku Závěr P. Chvalný předložil členům Exekutivy návrh na výši členského příspěvku, který byl diskutován a odsouhlasen předsedy krajů. 

Na základě článku VII, odst. 8.2 Stanov ČSH a na základě článku 4 Zásady členství v Českém svazu házené se od nového soutěžního ročníku ruší individuální členství a poplatek za registraci. Členství v ČSH a start v utkání je nově podmíněn zaplacením členského příspěvku platného na jeden kalendářní rok bez ohledu na věk registrovaného člena ve výši 350 Kč. Usnesení: Exekutiva schvaluje výši členského příspěvku platného na jeden kalendářní rok v částce 350 Kč bez ohledu na věk registrovaného člena s následným rozdělením 300 Kč pro krajský svaz, 50 Kč pro ČSH. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2 

V souvislosti s tím klub upravuje platbu členských příspěvků od 1.7.2020 na 1 500 Kč / pololetí s tím, že výše uvedená částka 350 Kč pro ČSH bude vždy součástí platby za 2. pololetí.

Částku 350 Kč zaplatí úplně všichni členové bez výjimky. 
Swietelsky

JihomoravskĂ˝ krajerima

Molten

trimona-shop

Rehband