Příspěvky a platby 2. pololetí 2020

Změna výše členských příspěvků HK od 1. července 2020 a systém jejich placení. 

Protože ČSH nově spustil registrační systém platný pro všechny soutěže a zásadním způsobem změnil způsob platby poplatků, individuálního startovného a všeho dalšího, nemůžeme si dovolit jako klub na tuto novou skutečnost nereagovat. 

Každá hráčka musí zaplatit částku 350 Kč individuálního startovného do 10. září 2020, ať už v hotovosti a nebo bankovním převodem na účet HK.
 

Bez zaplacení částky 350 Kč v novém systému ČSH nemůže nikdo v oficiálním soutěžním utkání hrát, trénovat ani nijak jinak působit, je proto nezbytně nutné tuto částku zaplatit v co nejkratší možné době. 

Výše členského příspěvku se upravuje na částku 1 200 Kč / pololetně,  opět je možné platit buď v hotovosti a nebo bankovním převodem na účet HK.

Číslo bankovního účtu HK: 206312405/0300

konstantní symbol: 0558

variabilní symbol: 7122020 (u plateb 350 Kč a 1 200 Kč) pro dané pololetí, 
je možné zaplatit celkově částku 1 550 Kč jednorázově, není nutné částku rozepisovat na dvě platby.

do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení, za koho je platba zaplacena.


Na turnaj Stupava Cup 2020 zaplatí každá hráčka 50 EUR, v hotovosti, do 22. srpna 2020. 
 
Účast na turnaji je pro mladší dorostenky povinná není možné tým z turnaje odhlásit, klub již pořadatelům zaplatil vklad 120 EUR. 


Výši platby za soustředění žákyň 17.-21. srpna 2020 sdělí oficiálně trenérka Ivičičová, v případě platby převodem na účet platí konstantní symbol 0558, variabilní symbol uveďte 1721082020 a opět do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení hráčky, za kterou platíte. 
Swietelsky

JihomoravskĂ˝ krajerima

Molten

trimona-shop

Rehband