Pozvánka

na Valnou hromadu Házenkářského klubu Hodonín, z.s. ( „HK“)       

 

Datum konání: středa 21. prosince 2016 v 19:00 hod.

Místo konání: Městská sportovní hala TEZA, Lipová alej 23a, Hodonín


Program:       1.  Zahájení Valné hromady

  2. Ověření usnášení schopnosti Valné hromady

  3. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob      pověřených sčítáním hlasů

   4. Zpráva předsedy výkonného výboru o stavu HK Hodonín a o hospodaření  a majetku HK Hodonín v uplynulém období a její schválení

  5. Schválení změny stanov HK Hodonín 

  6. Volba členů a předsedy Výboru

  7. Volba členů Revizní komise

  8. Diskuse

  9. Závěr

 

Návrh stanov Házenkářského klubu Hodonín, z.s. je k dispozici na adrese Městská sportovní hala TEZA, Lipová alej 23a, Hodonín každé úterý, čtvrtek a pátek vždy od 16.00 hod do 18.00 hod..

 

Účastnit se a hlasovat na Valné hromadě HK může jen člen HK, který v době konání valné hromady dovršil věku 18 let, zastoupení není přípustné. 

Oprávnění účastnit se valné hromady HK prokazuje účastník zápisem do prezenční listiny.

Registrace účastníků Valné hromady HK Hodonín začíná 30 minut před zahájením Valné hromady HK.


V Hodoníně, dne 7. prosince 2016


Mgr. Radek Bičan

předseda HK Hodonín
SwietelskyKarotáž a cementace

tespra

JihomoravskĂ˝ krajtrimona-shop

erima